poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Odwiedziło nas już: 570374 użytkowników

Wzór nowej deklaracji
2014-08-19

herbUrząd Miejski w Węgrowie informuje, że od 01 października 2014 roku obowiązują nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta Węgrowa.

Nową deklarację należy złożyć w terminie 20.08.2014r. - 01.10.2014r. w Urzędzie Miejskim w Węgrowie ul. Wyszyńskiego 1 pok. nr 1.

 

Wzór nowej deklaracji w załączeniu.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2013 rok
2014-05-14

herbUrząd Miejski w rozwinięciu przedstawia informację Burmistrza Miasta Węgrowa na temat osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1 maja do 31 grudnia 2014 r.
2013-12-31
W rozwinięciu przedstawiamy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1 maja-31 grudnia 2014 r.
Zwolnienie z opłaty za trzecie i kolejne dziecko za odpady komunalne
2014-01-21
logo węgrówUrząd Miejski w Węgrowie informuje iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Węgrowa zmiany uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  i ustalenia stawki za pojemnik, od  1 stycznia 2014 roku zwalnia się nieruchomości zamieszkałe  z opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Ogłoszenie
2014-01-02
herb miastaUrząd Miejski w Węgrowie informuje, iż w okresie  od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 roku odpady komunalne z terenu Węgrowa odbierało będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Węgrowa
2013-07-30
Konkurs „Jak segregować śmieci - film instruktażowy”
2013-10-14
herbUrząd Miejski w Węgrowie ogłasza konkurs ekologiczny „Jak segregować śmieci - film instruktażowy”. Konkurs trwać będzie do 22 listopada 2013 r. Dla zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne. Więcej informacji w rozwinięciu. Zachęcamy do udziału.
Informacja
2013-07-02
W rozwinięciu przedstawiamy informacje o terminie wpłaty oraz koncie bankowym na jakie trzeba wpłacać opłaty za wywóz odpadów komunalnych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2013-07-02
Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – składowisko odpadów komunalnych Węgrów Ruszczyzna. Więcej informacji w rozwinięciu.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
2013-07-01
W rozwinięciu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla poszególnych ulic.
Informacja o zaokrągleniach i stawkach za gospodarowanie odpadami
2013-06-27
Od 1 lipca br. wchodzi w życie "ustawa śmieciowa". W rozwinięciu umieszczamy informację na temat stawek, zaokrągleń oraz sposobu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zasady prawidłowego kompostowania
2013-04-09
KOMPOSTOWANIE to jeden z procesów rozkładu materii organicznej, może on przebiegać w dwojaki sposób, albo beztlenowo w sposób gnilny, albo z udziałem tlenu poprzez właśnie kompostowanie. Proces ten polega na mikrobiologicznym rozkładzie substancji organicznych poprzez przekształcenie ich w kompost. Przyczyniają się do tego głównie termofilne promieniowce, bakterie, pleśnie oraz pierścienice (dżdżownice). Aby uzyskać wysoko-mineralny kompost, należy przede wszystkim różnicować odpadki, które wrzucamy do kompostownika. Odpadki, które przeznaczamy na kompost muszą być biodegradowalne. 

2013-02-19
Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-02-04
Herb Miasta WegrowaZgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 391) właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęte Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa
2012-11-21
W rozwinięciu przedstawiamy Państwu uchwały Rady Miejskiej Węgrowa od grudnia 2012 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rejestr działalności regulowanej
2012-09-26
Herb Miasta WegrowaZgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Nowe prawo dla czystego środowiska
2012-09-07
Obowiązujące i projektowane akty prawne Ministerstwa Ochrony Środowiska - kliknij na baner


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.