Mapa lokalizacji inwestycji na terenie Miasta - stan na dzień 20.10.2010r.

Kanalizacja sanitarna Osiedle Północne - Etap II i ul. Bohaterów Warszawy, Młodzieżowa i Litewska
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej, Alei Siedleckiej, drodze gruntowej, ulicy Słonecznej i Północnej w Węgrowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej, Alei Siedleckiej, drodze gruntowej, ulicy Słonecznej i Północnej w Węgrowie
Budowa sieci wodociągowej Grudzie III etap IV
Przebudowa ulicy Kilińskiego w Węgrowie
Odbudowa ulicy Piwnej od ul. Gdańskiej do ul. Staszica w Węgrowie
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węgrowie - II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej Węgrów Bagno - etap I (ul. E.Orzeszkowej i ul. Różana)
Budowa budynku komunalnego przy ul. Szerokiej w Węgrowie - „Segment B”
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych
Budowa oświetlenia terenu starorzecza rzeki Liwiec wraz z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego i budową dojazdu gospodarczego
Modernizacja drogi gminnej w m. Węgrów - Nowiny (działka Nr 6167 i 6168) wraz z budową przepustu 2x200x200, L=10,0m w ciągu tej drogi
Przebudowa ulicy Obrębowej w Węgrowie
Budowa sieci wodociągowej Nowiny - ul. Różana - Al. Solidarności - Ruszczyzna
Budowa sieci wodociągowej Nowiny - ul. Różana - Al. Solidarności - Ruszczyzna
Budowa ulic na osiedlu Błonie - odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej
Budowa ulic na osiedlu Błonie - odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej
Budowa ulic na osiedlu Błonie - odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej
Budowa ulic na osiedlu Kościuszki - etap I - Przebudowa ulicy Spacerowej
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego (ul. Kwiatowa) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową przepustu i kanalizacji sanitarnej
Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) przy Gimnazjum w Węgrowie - Orlik 2012
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do rzeki Ady
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg lokalnych w Węgrowie - ul. Barbasiewicza, Broniewskiego i ul. Kleeberga
Rozbudowa szkoły o szyb windy - dostawie i montażu windy osobowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Sportowo-rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgrowie - Budowa zespołu boisk
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie - etap II" - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole nr 1 na ul. Klonowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie - etap II" - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole nr 1 na ul. Klonowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 4256W, ul. Młodzieżowa i ul. Bohaterów Warszawy w Węgrowie
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej i ul. B. Joselewicza oraz przebudowa ul. B. Joselewicza
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa ulic na osiedlu Błonie - ul. Konopnickiej, Reja, Kraszewskiego, Orzeszkowej
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa ulic na osiedlu Błonie - ul. Konopnickiej, Reja, Kraszewskiego, Orzeszkowej
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa ulic na osiedlu Błonie - ul. Konopnickiej, Reja, Kraszewskiego, Orzeszkowej
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa ulic na osiedlu Błonie - ul. Konopnickiej, Reja, Kraszewskiego, Orzeszkowej
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa dróg gminnych w Wegrowie: Aleja Partyzantów i ulica Szeroka wraz z budową infrastruktury
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - budowa dróg gminnych w Wegrowie: Aleja Partyzantów i ulica Szeroka wraz z budową infrastruktury
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka, wraz z drogami dojazdowymi
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka, wraz z drogami dojazdowymi
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka, wraz z drogami dojazdowymi
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko - siedleckim poprzez modernizację dróg lokalnych w Węgrowie - ciąg ulic: Wiejska - Racławicka - Połaniecka, wraz z drogami dojazdowymi
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Gdańska
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Gdańska
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Gdańska
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Gdańska
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Kościuszki
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Kościuszki
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Kościuszki
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Kościuszki
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w Węgrowie - ul. Kościuszki
Budowa sieci wodociągowej w Węgrowie ul. Kościuszki - Nowiny
Inwestycje w realizacji
Inwestycje zakończone
Utrudnienia w ruchu
Droga czasowo nieprzejezdna
©2009 Google - Zawartość mapy ©2009 Geocentre Consulting, PPWK - Warunki korzystania z usługi