poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Konkurs „Jak segregować śmieci - film instruktażowy”
2013-10-14
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska oraz prawidłowe segregowanie i oddawanie odpadów komunalnych.

Tematem konkursu jest przygotowanie filmu instruktażowego mówiącego jak segregować odpady komunalne. Film musi zawierać informacje o tym jak segregować: papier, plastik, szkło, bioodpady, opakowania wielomateriałowe oraz pozostałości po segregacji. Tematyka filmu musi kłaść szczególny nacisk na prawidłowe przygotowanie wskazanych odpadów do oddania (zmniejszanie objętości poprzez zgniatanie, oczyszczanie, itp.) przed umieszczeniem ich w kolorowych workach lub pojemnikach do segregacji, a także jak segregować konkretne rodzaje odpadów (opakowania tetra pak, opakowania po produktach mleczarskich, kosmetykach, bioodpady i inne).

Konkurs trwać będzie od 14 października 2013 roku do 22 listopada 2013 roku.
Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne o wartościach:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1200 zł
III miejsce - 800 zł


Jeden film poświęcony wszystkim odpadom ma trwać do 8 minut. Filmy muszą być dostarczone do organizatora konkursu na płycie CD lub DVD. Materiały informacyjne niezbędne do przygotowania filmów znajdują się na stronie www.wegrow.com.pl w zakładce utrzymanie czystości i porządku.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 1  ul. Wyszyńskiego 1 w Węgrowie.

Szczegółowe zasady postępowania konkursowego określa regulamin konkursu „Jak segregować śmieci - film instruktażowy” do pobrania poniżej.Lista plików :

plik   Regulamin konkursu

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.