poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Informacja
2013-07-02
Przedstawiamy informacje o terminie wpłaty oraz koncie bankowym, na jakie należy wpłacać opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mają bez wezwania, wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tak więc, pierwsza opłata za miesiąc lipiec powinna zostać uiszczona do dnia 10 sierpnia; za sierpień do 10 września itd…

 - Zadeklarowane przez Państwa kwoty opłat za wywóz odpadów ulęgają zaokrągleniu do pełnych złotych na podstawie art. 63 § 1 (Dz.U. z 2012, poz. 749) ordynacji podatkowej w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 - Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgrowie lub na konto nr. 40 1020 1260 0000 01020119 5346

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.