poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Podjęte Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa
2012-11-21
UCHWAŁA Nr XXIV/148/2012  RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała

UCHWAŁA Nr XXII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała

UCHWAŁA Nr XXIV/149/2012 MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UchwałaUchwała Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa

Uchwała
Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Węgrowa.

Uchwała

Pobierz Załącznik nr 1 do Uchwały - wzór deklaracji

Pobierz Załącznik nr 1 do deklaracji

Pobierz Załącznik nr 2 do deklaracji


UCHWAŁA Nr XXIX/183/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

 

UCHWAŁA Nr XXIX/182/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa

Uchwała
 

 

 

UCHWAŁA NR XXX/189/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 28 maja 2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała

 

UCHWAŁA NR XLV/302/2014 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Węgrowa. 

Uchwała

 

UCHWAŁA NR XLV/303/2014 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.