poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

PODSTREFA WĘGRÓW
2012-06-20
TSSE została ustanowiona w 1997 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. Podstrefę Węgrów o powierzchni 29,33 ha włączono do TSSE dn. 21 kwietnia 2010 r.

 
Podstrefa Węgrów zlokalizowana jest w północnej części miasta przy drodze krajowej nr 62. Teren uzbrojony jest w elektryczność i wodę, natomiast gaz i kanalizacja znajdują się w odległości 1300 m. Burmistrz Miasta Węgrowa złożył pisemne oświadczenie o uzbrojeniu terenu w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby przyszłych inwestorów.

W 2012 roku planowane jest wykonanie koncepcji i projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Podstrefy Węgrów oraz budowa nowego wodociągu umożliwiającego zwiększenie wydajności wodociągu istniejącego, a także remont ul. Strefowej - łączącej teren Strefy z drogą krajową nr 62.

 
Obszar składa się z dwóch kompleksów o pow. ok. 15 ha każdy. W zależności od potrzeb inwestora istnieje możliwość wydzielenia działki inwestycyjnej o powierzchni min. 2000 m2.

 
Teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ustalono podstawowe przeznaczenie magazynowo – produkcyjne z towarzyszącą funkcją usługową. Dopuszczalne parametry zabudowy kształtują się następująco:

 
Ustalenie planu

Zakres ustalenia

Warunki zabudowy

i zagospodarowania

   1.    wysokość zabudowy – max 12m

   2.    wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 25%

   3.     procent powierzchni zabudowy – max. 60%

   4.    wskaźnik intensywności zabudowy - max. 1,2

   5.    minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek (z tolerancją 10%) 2000 m2

   6.    zakaz podpiwniczenia budynków

  
Ograniczenia
w
 zagospodarowaniu  
  


   1.    zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej

   2.    zakaz wprowadzania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem stacji demontażu pojazdów


 
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). Wysokość zwolnienia wynosi od 30 do 50% wielkości nakładów inwestycyjnych.

Firmy rozpoczynające działalność na terenie Podstrefy Węgrów w początkowym okresie działalności będą mogły również liczyć na ulgi w opłatach lokalnych.

 
Ponadto zapewniamy wsparcie dla Inwestorów ze strony Urzędu Miasta oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  jako Zarządzającego TSSE.   
 

   
   
   
   
 
#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.