poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP oraz św. Piotra i Pawła
2007-10-29
Bazylika

Adres:
ul. Strażacka 5,
tel. (025) 792 23 66
http://www.bazylika.wegrow.pl/

zwiedzanie kościoła:
Jan Mielniczek - tel. (25) 792 50 59, 510 703 945

Trochę historii
Parafia węgrowska została erygowana w 1414 roku przez biskupa Piotra Pełkę. Powstała z części parafii liwskiej i należała do diecezji łuckiej. W czasie reformacji kościół katolicki został zajęty przez protestantów i dopiero w 1597 roku odzyskali go katolicy. Spłonął on w 1685 roku.
Obecny kościół murowany, w stylu barokowym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. św. Piotra, Pawła i Andrzeja - apostołów, wzniósł w latach 1701 - 1709 Jan Bonawentura Krasiński, wojewoda płocki. Konsekrował go w 1711 roku Aleksander Wyhowski, biskup łucki. Tegoż roku fundator kościoła znacznie powiększył uposażenie beneficjalne, a biskup Wyhowski podniósł beneficjum do godności prepozytury w ustanowił mensionarię. Polichromię kościoła wykonał M.A. Palloni w latach 1706 - 1708. Staraniem ś.p. księdza Edwarda Domańskiego kościół był niejednokrotnie już odnawiany z zewnątrz i prowadzono prace konserwatorskie wewnątrz. Świątynię tę biskup Władysław Jędruszuk 24 grudnia 1992 roku podniósł do rangi kolegiaty i ustanowił przy nim Kolegiacką Kapitułę Węgrowską. Biskup Antoni Dydycz dekretem z dnia 28 lutego 1996 roku potwierdził istniejący kult Matki Bożej i ogłosił maryjnym sanktuarium diecezjalnym. W dniu 4 kwietnia 1997 roku Papież Jan Paweł II ustanowił tę świątynię Bazyliką Mniejszą. Uroczystego ogłoszenia tego tytułu w dniu 13 maja 1999 roku dokonali: ksiądz Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski oraz ks. Biskup Antoni Dydycz - Ordynariusz Drohiczyński. Przy kościele tym w XVIII i XIX w. funkcjonowało Seminarium Duchowne Księży Komunistów (Bartoszków). Ufundował je Jan Bonawentura Krasiński, wojewoda płocki.


Obecnie
Punkty duszpasterskie:
- kościół parafialny
- kaplica w Jarnicach
- kaplica Sióstr Służek

Proboszcz:

- Ks. prałat Leszek Gardziński
ur.16.05.1964 r. w Garwolinie, pochodzi z parafii Zwiastowania N.M.P. w Żelechowie.

Święcenia kapłańskie 24.06.1989 r. w katedrze siedleckiej z rąk Ks. Bpa Jana Mazura .

Od roku 2008 dziekan węgrowski i dziekan ( archiprezbiter ) Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.

25.10.2008 r. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością prałata - kapelana honorowego Jego

Świątobliwości.  Proboszczem jest od 20.08.2007 r.

 

Proboszcz senior

ks.prałat Hipolit Hryciuk

Święcenia kapłańskie w 1958 r. w katedrze siedleckiej. Pochodzi z parafii Serpelice.         0d 1997 r. do 2005 r. - proboszcz parafii. Od 2005r. na emeryturze. 

 

Wikariusze:

ks.mgr Tomasz Duszkiewicz

Święcenia kapłańskie w 2005 r. w Bielsku Podlaskim par. Milosierdzia Bożego. Pochodzi z Sarnaki. W parafii o 17.08.2009 r.

ks.mgr Karol Lipczyński


Święcenia kapłańskie w 2004 r. w Miedznie. Pochodzi z Bielska Podlaskiego - Bazyliki.W parafii o 2004 r.

ks.mgr Robert Nowaszewski

Święcenia kapłańskie w 2000 r. w Sokołowie Podlaskim - Konkatedrze. Pochodzi z Sokołowa Podlaskiego - Konkatedra. W parafii od 17.08. 2009 r.

Siostry zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Służek NMP
ul. T. Kościuszki 7
07-100 Węgrów
tel. (025) 792 21 37


Bazylika w Węgrowie uroczyście obchodzi wspomnienia swoich patronów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca). Nabożeństwa fatimskie 13 każdego miesiąca (w okresie od maja do października). Nabożeństwa adoracyjne: 3 dni przed środą popielcową.

Rozkład nabożeństw w Bazylice Mniejszej w Węgrowie:

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI BĘDĄCE DNIAMI WOLNYMI OD PRACY.
·        Kościół parafialny
Godz. - 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 - Msza dla dzieci, 16.00 - Msza dla młodzieży, 18.00
W lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o godz.16.00
·        Kaplica w Jarnicach
Godz. - 8.45
 
UROCZYSTOŚCI I NIEKTÓRE ŚWIĘTA NIE BĘDĄCE DNIAMI WOLNYMI OD PRACY.
·        Kościół parafialny
Godz. - 6.30, 9.00, 16.00, 18.00
·        Kaplica w Jarnicach
Godz. - 14.00
 
PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
·        Kościół parafialny
Godz. - 6.30, 8.00, 16.00, 18.00
·        Kaplica w Jarnicach
Godz. - 14.00
 
 
 
DNI POWSZEDNIE
·        Kościół parafialny
Godz. - 6.30, 7.00, 7.30, 18.00
W lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 7.30

W Bazylice Mniejszej prowadzona jest szeroka działalność duszpasterska. Życie parafii ożywiają następujące wspólnoty: Akcja Katolicka, Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, Caritas, Rodzina „Radia Maryja”, Kółka Różańcowe, Poradnia Rodzinna, Klub AA, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, chór.
Parafia wydaje pismo pt. „Wierzę”.
Do parafii należą: Jarnice (wieś i kolonie), Węgrów oraz Szaruty (wieś i kolonie).

Ulice:
ul. Karola Szamoty (do ul. szerokiej prawa strona), ul. Przechodnia, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Spacerowa, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Fryderyka Chopina, ul. Podlaska, ul. Stanisława Staszica, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Dominiki Bujnowskiej, ul. Rynek Mariacki, ul. Gdańska, ul. Klonowa, ul. Kwiatowa, ul. Jana Kilińskiego (prawa strona), ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Lipowa, ul. Ludwisarska, ul. Piwna (do ul. Szamoty), ul. Łąkowa, ul. Łamana, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Młodzieżowa, ul. Rynkowa, ul. Adama Mickiewicza, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Nowa, ul. Nadrzeczna, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Obrębowa, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Piaskowa, ul. Powstańców, ul. Prosta, ul. Poprzeczna, ul. Bolesława Prusa, ul. Mikołaja Reja, ul. Rzemieślnicza, ul. Stadionowa, ul. Sosnowa, ul. Henryka Sienkiewicza, Aleja Siedlecka (prawa strona), ul. Litewska, ul. Stanisława Wangrata, ul. Skośna, ul. Targowa, ul. Topolowa, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Berka Joselewicza, ul. Zwycięstwa (prawa strona), ul. Stefana Żeromskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Północna, Bagno, Grudzie I, Grudzie II (część), Grudzie III (część), Miedzanka, ul. 11-go Listopada, ul. Mistrza Twardowskiego, ul. Michała Anioła Palloniego, ul. Jana Korczaka. 

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. św. Apostołów Piotra i Pawła Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

 

Datę budowy pierwotnego, drewnianego kościoła należy łączyć z datą erekcji beneficjum przez Piotra Pełkę w 1414 roku. Kościół murowany został wzniesiony w pierwszej połowie XVI wieku. W drugiej połowie XVI w. i pierwszej połowie XVII wieku gdy Węgrów był własnością Kiszków i Radziwiłłów, kościół zamieniony był na zbór protenstancki. Wraz z nabyciem miasta przez Krasińskich, ponownie staje się kościołem katolickim. Po pożarze w 1703 roku Jan Bonawentura Krasiński powierzył jego odbudowę architektowi królewskiemu Karolowi Ceroniemu. Ten zapewne opierając się na projekcie Tylmana z Gameren, odbudował kościół w duchu baroku, wykorzystując przy tym skarpy i wieże starego gotyckiego kościoła.
Do administrowania parafią Krasiński sprowadził Zgromadzenie Księży Komunistów. Założone w połowie XVII wieku w Niemczech przez Bartłomieja Holzhausera zgromadzenie księży świeckich, sprowadzone zostało do Polski z inicjatywy Jana III Sobieskiego. Żyjących we wspólnocie zakonników nazywano bartolomitami, księżmi komunistami, a w Polsce popularnie bartoszkami. Ślubowali oni zrzeczenie się wszelkiej osobistej własności na rzecz ogółu, szerzyli gruntowne wykształcenie i zamiłowanie do wiedzy, a dzięki bezinteresowności i przykładowi dawanemu własnym postępowaniem szybko zyskali sobie powszechne uznanie i szacunek. Pierwszy ich dom zakonny na ziemiach polskich powstał w Górze Kalwarii, następne w Prużanach i Pińsku. Parafię w Węgrowie księża komuniści objęli w 1711 roku. W październiku tegoż roku w Krasnym Dworze (ówczesna nazwa Starej Wsi) podpisano akt fundacyjny zobowiązujący bartolomitów, poza oczywistymi posługami religijnymi w nowo odbudowanym kościele farnym, także do prowadzenia seminarium duchownego i szkół świeckich w Węgrowie. sam kościół z parafialnego, podniesiony został do stopnia prepozyturalnego co oznacza, że został do niego afiliowany kościół w Starej Wsi. O doniosłości faktu dokonanej fundacji i randze, jaką nadał mu Krasiński, świadczyć może to również, iż akt fundacyjny podpisali zaproszeni na tę uroczystość biskupi: poznański, płocki, warmiński, przemyski, hetman polny litewski Stanisław hr. Denhoff, regent kancelarii większej koronnej oraz starostowie liwski i mielnicki.
Na uposażenie Zgromadzenia Księży Komunistów w Węgrowie składały się dochody z folwarku Szaruty i dziesięcina snopowa z 20 łanów osadniczych w Ruchnie, Warchołach i Jartyporach. Bartoszkowie zobowiązani zostali do prowadzenia szkoły i seminarium duchownego. To ostatnie rozpoczęło działalność w 1711 roku, zajmując 11 pomieszczeń w pawilonie zachodnim probostwa węgrowskiego. Seminarium działające niezależnie od władz diecezjalnych łuckich w ciągu XVIII wieku rozwinęło się, kształcąc ponad 10 kleryków rocznie.

Rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne kościoła p.w. NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła, jest niezwykle interesujące. Nawiązuje do specyficznie polskiego typu założenia i jest najwcześniejszą jego realizacją na Podlasiu. Charakterystyczną cechą tego założenia jest bezpośrednie, regularne i osiowe powiązanie kościoła z wnętrzem rynku. Gruntownie przebudowany w latach 1703-1711 kościół farny wraz z dwoma symetrycznie usytuowanymi w narożach cmentarza wieżowymi dzwonnicami, zajmuje całą krótszą pierzeję rynku.
Monumentalny kościół będący głównym akcentem architektonicznym, wytycza główną oś kompozycyjną założenia i podporządkowując sobie dwie dzwonnice z bramą między nimi, wiąże się w jednolitą kompozycję przestrzenną, podlegającą barokowym zasadom kierunkowości, dośrodkowości i kulmincji.
Fasada węgrowskiej fary jest również przykładem dążeń działaczy kontrreformacji, którzy starali się narzucić elewacjom kościelnym, nie tylko okazałość i dominację nad otoczeniem, ale i odpowiedni program ikonograficzny. Od końca XVI wieku powszechnie wymagano umieszczenia na elewacji co najmniej dwóch figur świętych, patronów parafii i kościoła. Wypełniając zalecany program ikonograficzny, umieszczone zostały na zwieńczeniu dwa kamienne posągi: św. św. Piotra i Pawła, które wyszły prawdopodobnie z warsztatu rzeźbiarskiego Andrzeja Schlutera. Ten typ kościoła ze szczególnym upodobaniem był realizowany na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie.
Wnętrze kościoła udekorowane zostały freskami wykonanymi w latach 1707 - 1708 przez najwybitniejszego na ziemiach polskich freskanta doby baroku - Michała Anioła Palloniego. Artysta skomponował dziewięć iluzyjnie malowanych ołtarzy o wysokich wartościach artystycznych.
Tematyka przedstawień zawiera program potrydencki i antyprotestancki. Zadaniem poszczególnych scen było przekazywanie prawd wiary katolickiej, negowanych przez protestantów. Na ścianie frontowej prezbiterium została umieszczona wielopostaciowa scena „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”, w kaplicach bocznych „Nauczanie Marii” oraz „Ukrzyżowanie”, w nawach bocznych: „Patronowie Polski”, „Patronki Polski”, „Czyściec”, „Chrzest Chrystusa”, „Ojcowie Kościoła” i „Kościół Triumfujący”, będący jednym z najważniejszych tematów ikonograficznych kontrreformacji. W przedstawieniach tych Palloni położył duży nacisk, nie na kolorystykę, lecz na elementy przestrzenno - plastyczne. Widać to nadzwyczaj wyraźnie w scenie „Chrztu Chrystusa”, „Nauczania Marii”, czy „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”, gdzie kapitalnym rozwiązaniem jest pomieszanie stiukowych obłoków nałożonych na rzeczywisty gzyms z obłokami malowanymi na iluzyjnie wydobytym belkowaniu.
Oryginalną formę posiada ołtarz główny z początku XVIII wieku z unikatowym malowanym i złoconym kurdybanem. Delikatnością form odznaczają się dwa rokokowe ołtarze boczne z obrazami Szymona Czechowicza. Wśród wielu obrazów przechowywanych w kościele, do najbardziej reprezentacyjnych należą portrety majestatyczne: biskupa A. Wyhowskiego i J.B. Krasińskiego autorstwa Michała Anioła Palloniego oraz „Taniec śmierci” z początku XVIII wieku. Są też interesujące starodruki m.in. Biblia - inkunabuł z 1478 roku, Biblia z 1577 roku, Psałterz z 1725 roku. Złotnictwo reprezentuje kryształowy pacyfikał z 1593 roku, bursztynowy krucyfiks z XVII wieku, monstrancja z 1707 roku. W ścianie prezbiterium umieszczono srebrną puszkę z sercem J.B. Krasińskiego z 1717 roku. Do kuriozalnych obiektów należy tzw. Lustro Twardowskiego. Na ciemnych ramach zwierciadła zachował się dobrze czytelny napis: „Luserat hoc speculo magicas Tvardovius artes lusus at iste dei versus in obsequeum est”, co w dowolnym tłumaczeniu znaczy: „ Tym zwierciadłem Twardowski czynił magiczne sztuki, lecz obrócone to zostało na służbe Bożą”. W dniu 4 kwietnia 1997 roku Papież Jan Paweł II ustanowił tę świątynię Bazyliką Mniejszą. Uroczystego ogłoszenia tego tytułu w dniu 13 maja 1999 roku dokonali: ksiądz Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski oraz ks. Biskup Antoni Dydycz - Ordynariusz DrohiczyÅ”ski.Tekst przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez księdza Marka Sidoruka

 


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.