poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

BAZYLIKA MNIEJSZA
2007-10-29
 Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych: Piotra, Pawła, Andrzeja i Katarzyny usytuowany jest przy wschodniej pierzei rynku. Pierwszy kościół ufundował w tym miejscu Piotr Pietkowicz (Pietkiewicz?), dworzanin księcia
mazowieckiego Janusza I, którego staraniem erygowano w 1414 r. parafię i zbudowano drewniany kościół, na początku XVI w. zastąpiony przez murowany. W roku 1703 Szwedzi, którzy zajęli Węgrów w czasie wojny północnej, spalili kościół z pomocą węgrowskich protestantów. W tym samym roku ówczesny właściciel Węgrowa Jan Dobrogost Krasiński zawarł umowę z warszawskim architektem Carlo Ceronim, który odbudował kościół w latach 1703-1706, wykorzystując ściany świątyni gotyckiej oraz wtapiając w fasadę zachowane wieżyczki. Autorem projektu był prawdopodobnie słynny Tylman z Gameren. Kościół zbudowany jest na planie prostokąta, trój nawowy, przykryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Nawy boczne są znacznie węższe od głównej. Zwraca uwagę bogato profilowany gzyms na pilastrach toskańskich. Fasada typowo barokowa, z trójkątnym szczytem, ozdobionym figurami świętych apostołów Piotra i Pawła. Po bokach dwie wieżyczki gotyckie pozostałe z dawnego kościoła obronnego, podobnie jak typowe gotyckie szkarpy opasują budowlę. We wnętrzu zespól fresków wspaniałego malarza włoskiego Michała Anioła Palloniego z lat 1707-1708. W prezbiterium scena Wniebowzięcia, w nawie północnej w kaplicy "Śmierć Chrystusa na krzyżu", następnie "Chrzest Jezusa w Jordanie", "Doktorowie Kościoła" (święci: Bazyli, Ambroży, Tomasz z Akwinu, Hieronim, Bonawentura i Grzegorz Papież) i "Wszyscy Święci w niebie". W nawie południowej przedstawiono w kaplicy "Nauczanie Madonny", (Święta Anna, matka

NMP uczy czytać Marię, w tle ojciec, Święty Joachim, niezwykle plastycznie oddana arkada nad sceną), następnie fresk "patronowie Polski" (święci: Wojciech, Stanisław, Florian, Stanisław Kostka, Jacek Odrowąż, 6 Braci Polskich oraz Kazimierz Królewicz), po nim następuje malowidło "Patronki Polski" (święte: Dorota, Urszula, Jadwiga Śląska, Kinga, Bronisława i Salomea). Przy wejściu znajduje się fresk "Czyściec". Po ukończeniu prac wewnątrz świątyni została ona konserwowana w 1711r. przez Aleksandra Wyhowskiego, biskupa słuckiego. Warto obejrzeć portret J. D. Krasińskiego pędzla Palloniego z 1712 r. Widok z okna na obrazie ilustruje wygląd rynku węgrowskiego w tym czasie. W zakrystii znajduje się zespół 20 interesujących portretów sarmackich z XVIII w. oraz słynne "Zwierciadło Twardowskiego". Wykonane jest ono z metalu (głównie srebro) w ramie z napisem łacińskim "Tym lustrem Twardowski czynił sztuczki magiczne, lecz obrócone zostało to na chwale Bożą". Za pomocą tego zwierciadła czarnoksiężnik wywołać ducha Barbary Radziłłówny dla Zygmunta Augusta, za co obu spotkała wkrótce śmierć. Pęknięcie przecinające płytę tłumaczy jakoby historia o Napoleonie, który będąc w Węgrowie w drodze na wojnę z Rosją ujrzał w nim swoją klęskę podczas odwrotu z Moskwy i upuścił lustro na posadzkę. Inni pęknięcie wiążą z legendą o próżnym proboszczu, który ciągle przeglądał się w lustrze, dopóki nie ukazał mu się w nim diabeł, co tak przestraszyło duchownego, że rzucił weń kluczami do kościoła i stłukł je. Lustro przynosi ponoć nieszczęście i lepiej się w nim nie przeglądać, żeby nie kusić losu.
#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.