poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na stanowiska urzędnicze:
2008-10-21
Wymiar czasu pracy: 1 etat
 1. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe;
  1. Co najmniej roczny staż pracy;
  2. Znajomość procedur administracyjnych;
  3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  4. Nieposzlakowana opinia;
  5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 1. Wymagania pożądane:
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo;
 2. Doświadczenie w pracy związanej z planowaniem przestrzennym;
 3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 4. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 1. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 1. Prowadzenie postępowania w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Współpraca z inwestorami w zakresie lokalizacji inwestycji na terenie miasta Węgrowa:
 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Węgrowa.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. Zgłoszenie do naboru;
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe;
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku;
 6. Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb naboru i rekrutacji.


Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i współpracy z inwestorami” należy składać do 7 listopada 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgrowie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów


Informacji szczegółowych w sprawie konkursu udziela pod numerem telefonu 0-25-792-23-26, 025-792-22-92 Sekretarz Miasta.


Burmistrz Miasta Węgrowa
Jarosław Grenda

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.