poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Konkurs na stanowisko dyrektora PGK w Węgrowie
2008-08-20


Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69


ogłasza konkurs na stanowisko

jednoosobowego zarządu Spółki PGK Sp. z o.o. w Węgrowie

pełniącego funkcję dyrektora


 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

  1. wykształcenie wyższe;

  2. doświadczenie zawodowe – co najmniej 5-letni staż pracy;

  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek z o.o.;

  4. udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

  5. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

  6. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

 2. Oferty konkursowe winny zawierać:

  1. list motywacyjny;

  2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem

  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych) oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach;

  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne;

  5. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 3. Termin składania ofert – 3 września 2008 r. godz. 15:00


List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn


Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem

„Konkurs” na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie,

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów.


O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani odrębnym pismem#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.