poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie
2008-05-13

 

Logo WOK małe

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie.


I. Wymagania:

 

    niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kulturalno – oświatowe, pedagogiczne lub w zakresie organizacji i zarządzania,

 2. dobry stan zdrowia,

 3. 5-letni staż pracy,

 4. umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych.

 5. wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość.


    preferowane:
 1. co najmniej 3 letni staż na stanowisku kierowniczym,
 2. znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 3. znajomość przepisów dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz finansów publicznych,

 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Węgrowskiego Ośrodka Kultury:

 1. zarządzanie instytucją kultury i kierowanie jej bieżącą działalnością,

 2. organizowanie imprez rozrywkowo – rekreacyjnych, edukacyjnych, artystycznych, prowadzenie zespołów artystycznych, klubów, kół i sekcji zainteresowań – przy współpracy organizacji społecznych, szkół, placówek kulturalnych, instytucji oświatowych, artystycznych i sportowych,

 3. realizowanie zadań określonych w statucie WOK.


III. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu,

 2. list motywacyjny,

 3. CV z fotografią,

 4. koncepcja funkcjonowania WOK w Węgrowie,

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz staż na stanowisku kierowniczym,

 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb naboru i rekrutacji.


    Informacje potrzebne do opracowania koncepcji funkcjonowania WOK kandydaci mogą otrzymać w Urzędzie Miejskim w Węgrowie.

 

    Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie” należy składać do 21 maja 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgrowie lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Węgrowie

Rynek Mariacki 16

07-100 Węgrów


Informacji szczegółowych w sprawie konkursu udziela pod numerem telefonu:

(025) 792 23 26

(025) 792 22 92
#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.