poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Absolutorium dla Burmistrza Węgrowa
2008-04-29

Na XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2008 roku, Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Węgrowa. Przed głosowaniem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespołu w Siedlcach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007. Odczytana została również opinia RIO, a także wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Węgrowa.

 

RIO, jak też Komisja Rewizyjna stwierdziły, że uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 31 759 221 zł. Dochody wykonano w kwocie 31 660 664, 30 zł, co stanowiło 99, 7 % budżetu. Plan wydatków budżetowych uchwalony był na kwotę 31 221 227 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 30 425 926, 53 zł, co stanowiło 97,5 % ogółu planu.

 

Uchwała w sprawie absolutorioum przyjęta została jednogłośnie! 

 


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.