poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Zarządzenie
2014-08-21
herbZARZĄDZENIE NR 548 /2014 BURMISTRZA MIASTA WĘGROWA Z DNIA 18 SIERPNIA 2014 R. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku


Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku powołuje się składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Węgrowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Sekretarz Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na terenie Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta www.wegrow.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej um.wegrow.bip-gov.info.pl


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.