poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczeń Funduszy europejskich
2008-03-10
Wymiar czasu pracy – 1 etat.
I.   Wymagania niezbędne:
·        Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym;
·        Co najmniej roczny staż pracy;
·        Doświadczenie w pracy samorządowej związanej z przygotowaniem i realizacją projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej;
·        Znajomość procedur administracyjnych;
·        Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
·        Nieposzlakowana opinia;
·        Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
II.   Wymagania pożądane:
·        Ogólna znajomość zagadnień z zakresu rozliczeń finansowych;
·        Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
III.  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.;
·        Koordynacja spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych;
·        Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz rozliczeń tych projektów;
IV.  Wymagane dokumenty:
·        Życiorys z opisem pracy zawodowej;
·        Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
·        Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje dodatkowe;
·        Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku;
·        Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28 marca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgrowie lub listownie na adres:
Urząd Miejski w Węgrowie
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów
         Informacji szczegółowych w sprawie konkursu udziela pod numerem telefonu 0-25-792-23-26 Sekretarz Miasta lub Naczelnik Wydziału.
#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.