poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Konkurs z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku ogłoszony
2014-05-06

Rodzaj zadania.
Zadaniami z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku objętymi niniejszym konkursem są:
1)Organizowanie różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży.
2)Organizowanie wypoczynku stacjonarnego np.:

a) Półkolonie z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w  określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy),

b) „Otwarte drzwi” (oferta zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży realizowana pod opieką wychowawcy).

 

Za priorytetowe cele konkursu w roku 2014 uznaje się działania, w których nie są pobierane opłaty od uczestników zadań.

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku Burmistrz Miasta Węgrowa przeznacza środki, które określa budżet miasta na rok 2014.
Wysokość środków na realizację w/w. zadań wynosi 22.000 złotych.

 

 

Termin i warunki realizacji zadania.
Oferty powinny dotyczyć zadań publicznych, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 28.06.2014 i kończy nie później niż  31.08.2014.
Zadania muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, które określone zostaną w umowie o zleceniu realizacji zadania, określającej w szczególności: miejsce i czas realizacji zadania oraz sposób przekazywania i rozliczania środków publicznych.

 

Termin składania ofert.
Wyznacza się termin składania ofert na dzień 30.05.2014 r. (liczy się data wpływu).

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Węgrowie – Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: Wypoczynek letni 2014.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku lub można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgrowie w Wydziale Spraw Społecznych ul. Wyszyńskiego 1 II p. pok. nr 2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z zainteresowanymi jest p. Tomasz Mielniczek tel. 025-792-25-99.
Lista plików :

plik   Wypoczynek letni 2014

#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.