poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Konkursy z zakresu kultury i edukacji ogłoszone
2014-03-28

Burmistrz Miasta Węgrowa ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2014.

 

Konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 37.000 złotych.

Termin realizacji zadań od 15 maja - 15 grudnia 2014 r.

Termin składania ofert do 22 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpływu) 

 

Zadaniami z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku objętymi niniejszym konkursem są:
a) Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych,
b) Wydawanie nie komercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism,
c) Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
d) Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
e) Edukacja kulturalna.

 

Za priorytetowe cele konkursu w roku 2014 uznaje się działania kulturalne związane z 70. rocznicą wyzwolenia Węgrowa przez AK oraz działania związane z postacią Mistrza Twardowskiego oraz legendą o Zwierciadle mistrza Twardowskiego. 

 

Konkurs ofert na wsparcie przez Miasto Węgrów realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2014

Wysokość środków na realizację zadań wynosi 12.000 złotych.

Termin realizacji zadań od 1 maja - 15 grudnia 2014 r.

Termin składania ofert do 22 kwietnia 2014 r. (liczy się data wpływu)

 

Zadaniami z zakresu edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych w 2014 roku objętymi niniejszym konkursem są:
a) Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu, promocji edukacji, nauki i budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
b) Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych  i audiowizualnych, mających związek z organizowanymi konferencjami, seminariami i innymi ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.
c) Organizowanie przedsięwzięć i podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem promowania postaw patriotycznych oraz wychowawczych obejmujących swym zakresem dzieci i młodzież.
d) Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów.

 

Za priorytetowe cele konkursu w roku 2014 uznaje się działania edukacyjne z zakresu nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w załącznikach poniżej lub można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Węgrowie w Wydziale Spraw Społecznych ul. Wyszyńskiego 1 II p. pok. nr 2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z zainteresowanymi jest Tomasz Mielniczek tel. 025 792 25 99.

 


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.