poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Rekrutacja do węgrowskich przedszkoli rozpoczęta
2014-03-10

Rozpoczęły się zapisy o przyjęcie dziecka do samorządowych przedszkoli, które potrwają do 31 marca 2014 r.  8 kwietnia listy przyjętych dzieci zostaną podane do publicznej wiadomości w poszczególnych placówkach. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Węgrowa.

 

Formularze można pobrać poniżej lub ze stron internetowych poszczególnych przedszkoli,  bądź odebrać je w siedzibie każdego z nich, a po wypełnieniu złożyć w wybranej placówce. Rodzice powinni złożyć formularz tylko w jednym przedszkolu.

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w pierwszej kolejności są brane pod uwagę łącznie kryteria główne mające jednakową wartość:

1. Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
2. Niepełnosprawność dziecka
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą

 


Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych na terenie Węgrowa – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały ustalone przez dyrektorów przedszkoli w uzgodnieniu z organem prowadzącym.


1. Zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka - 10 pkt.
2. Zatrudnienie jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka - 5 pkt.
3. Deklarowana liczba godzin ponad podstawę programową - 2 pkt. za 1 godz.
4. Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola, do którego złożony został wniosek o przyjęcie dziecka - 2 pkt.

 

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji.

 

Wniosek, wzory oświadczeń oraz regulamin rekrutacji znajdują się poniżej do pobrania.

 

Wniosek do pobrania

Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

 

Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata

Wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu

 

Regulamin rekrutacji


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.