poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Współpraca Węgrowa z miastami partnerskimi na Ukrainie
2008-01-15

Wystąpienie Burmistrza

 

Od początku lat 90 XX w., od kiedy Polska i Ukraina wkroczyły na drogę niepodległości, współpraca pomiędzy naszymi krajami stale się zacieśnia i obejmuje nowe dziedziny i sfery życia społecznego i gospodarczego. To ciągłe poszerzanie współdziałania odnosi się zarówno do najwyższych czynników państwowych, jak też do lokalnych społeczności, firm, a nawet osób prywatnych.

To właśnie współpraca na szczeblu lokalnym daje najlepsze efekty, gdyż bezpośrednio angażuje ludzi, pozwala im podejmować ważne dla nich wspólne inicjatywy, a co za tym idzie, lepiej poznać się i zrozumieć.

Współpraca instytucjonalna pomiędzy podmiotami z Węgrowa a partnerami z Ukrainy sięga lat dziewięćdziesiątych, a zapoczątkowali ją węgrowscy harcerze. Do pierwszego spotkania naszej młodzieży z dziećmi z Ukrainy doszło na obozie w Dołdze w 1993 roku. To spotkanie zaowocowało harcerskim obozem na Ukrainie już w roku następnym. Zwiedzanie Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, kąpiel w Dniestrze, to tylko niektóre z atrakcji tego pobytu. Na slajdach widzicie Państwo węgrowskich harcerzy wraz z ich ukraińskimi przyjaciółmi – fotografie wykonano w 1994 roku na Ukrainie oraz w latach następnych w czasie wspólnych spotkań.

Tradycje polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, zapoczątkowane przez węgrowskich harcerzy, w ostatnich latach podtrzymuje z powodzeniem nasze gimnazjum. W 2004 roku szkoła podjęła współpracę ze Średnią Szkołą Ogólnokształcą nr 54 we Lwowie, a następnie ze szkołami w Żółkwi i w Skole. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach rządowego programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” oraz dofinansowaniu, uczniowie naszego gimnazjum kilkakrotnie wyjeżdżali na Ukrainę oraz gościli w Węgrowie swoich rówieśników z partnerskich szkół. Pobyt na Ukrainie to oczywiście także wspólne zwiedzanie historycznych miejscowości, co widzicie Państwo na slajdach.

Będąc w Polsce młodzież z zaprzyjaźnionych szkół mogła również poznać Węgrów, Warszawę i inne ciekawe miejscowości. Pobyt młodych Ukraińców w naszym gimnazjum to także udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Jednym z najistotniejszych efektów współpracy naszego gimnazjum z placówkami oświatowymi na Ukrainie było nawiązanie przez miasto Węgrów kontaktów z ukraińskimi miastami Żółkiew i Skolje. Współdziałanie młodzieży zapoczątkowało przyjaźń między miastami, przypieczętowaną umowami partnerskimi podpisanymi przez Samorządy Węgrowa, Żółkwi i Skolje jesienią 2005 roku. Namacalnym efektem partnerstwa był udział artystów z obu zaprzyjaźnionych miast na Festiwalach Obrzędów Weselnych w Węgrowie w latach 2006 i 2007.

Zachęceni dotychczasowymi doświadczeniami współpracy z miastami ukraińskimi planujemy podpisać kolejną umowę partnerską, tym razem z miastem Rokitne leżącym koło Kijowa. Pierwsze oficjalne spotkanie władz naszych miast odbędzie się już w grudniu bieżącego roku.

Oficjalna, dotychczasowa współpraca Węgrowa z miastami partnerskimi na Ukrainie dotyczy sfery kultury i oświaty. Naszym wspólnym zadaniem jest przeniesienie jej także na inne dziedziny życia, chociażby gospodarkę, handel czy turystykę. Nasi mieszkańcy w tym zakresie mają już cenne doświadczenia. Przodujące węgrowskie firmy produkujące maszyny rolnicze, takie jak BOMET czy JARMET od kilku lat eksportują swoje wyroby na Ukrainę, a popyt na nie ciągle rośnie.

A zachętą dla Wszystkich Państwa do turystycznego wyjazdu na piękną Ukrainę niech będą zdjęcia z ostatniej wycieczki pracowników Urzędu Miejskiego w Węgrowie, która miała miejsce w lipcu 2007 roku. Jak widać nasze kontakty to nie tylko oficjalne wizyty z okazji ważnych wydarzeń. To także nieformalne spotkania przyjaciół, którzy chcą pokazać sobie nawzajem swoje piękne miasta i po prostu spędzić razem trochę wolnego czasu. Jestem przekonany, że także Państwo, nauczyciele, dzięki dzisiejszemu spotkaniu nawiążecie bliską współpracę i liczne przyjaźnie.


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.