poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

I KONKURS MAZOWIECKO-PODLASKIEJ SZOPKI WĘGROWSKIEJ”
2008-01-14
  PTTK

Oddział PTTK w Węgrowie zorganizował  „I  KONKURS MAZOWIECKO -PODLASKIEJ  SZOPKI  WĘGROWSKIEJ”.
        Patronat  Honorowy objęło  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Konkurs ogłoszony został dnia 16.03.2007r. i trwał  do dnia 14.12.2007r.
Do „I Konkursu Mazowiecko-Podlaskiej Szopki Węgrowskiej” przystąpić mógł każdy, kto zgłosił swój udział w konkursie Organizatorom, w terminie do dnia 30.11.2007r.
       Przy tworzeniu szopki obowiązywało zachowanie kanonu -  3 zasad:
  1. Architektura zabytkowa sakralna i świecka  (kościoły, kapliczki, dwory, zamki i pałace)
  2. Szopka ma przedstawiać obiekty związane z mazowiecko-podlaskim pejzażem kulturowym
  3. Konieczna jest obecność wizerunku Świętej Rodziny czy to w formie malowidła czy figurek, dodatkowo można było umieścić postaci biblijne związane z tematyką adoracji Dzieciątka, a także historyczne lub legendarne polskie.
Szopka Węgrowska charakteryzować się ma nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Węgrowa i okolic, fantazyjnie przetworzonych i połączonych. Ma służyć za godne miejsce przedstawienia wielkiej tajemnicy Narodzin Syna Bożego.
     Prace indywidualne i zespołowe przyjmowane były 14.12.2007r.  w Domu Gdańskim, Rynek Mariacki 11 w Węgrowie. Na konkurs wpłynęło 18 prac, w tym jedna z Grecji . Obrady Jury odbyły się 15.12.07 r. Szopki oceniane były w kategorii twórców dorosłych i kategorii twórców dziecięcych. Szopki wykonane były różną techniką m.in. płaskorzeźba w drewnie i brązie, rzeźba w glinie oraz tkaniny dwuosnowowe. Komisja Artystyczna oceniająca szopki przyznała dwie Nagrody Specjalne:  dla p. Małgorzaty Pepłowskiej z Ruchny – twórczyni ludowej za wyobrażenie szopki węgrowskiej w tkaninie dwuosnowowej oraz dla Zespołu Szkół w Gwizdałach  za szopkę wykonaną w glinie, pod kierownictwem P. Romana Kuzelyaka z Ukrainy. Wyróżnienia specjalne otrzymali: P. Marek Królak – rzeźbiarz z Węgrowa , P. Elżbieta Batorowicz – Węgrowianka, mieszkająca obecnie w  Grecji oraz P. Marianna Wysocka – rzeźbiarka z Woli Orzeszowskiej . W kategorii twórców szopek dziecięcych wyróżnienia specjalne otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz dzieci z Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach. 
    Organizatorzy głęboko wierzą, że „I Konkurs Mazowiecko-Podlaskiej  Szopki Węgrowskiej” stanie się uroczystością rodzinną, a nawet pokoleniową, wyrażający w ten sposób wielkie przywiązanie do tradycji, sztuki i religii. Następny konkurs szopki węgrowskiej ogłoszony zostanie tradycyjnie  13.03.2008r. Na koniec należy dodać, że pomysłodawcą i autorem konkursu jest Danuta Grodzka z Węgrowa.    


#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.