poniedziałek, 25 sierpnia 2014, imieniny: Luizy, Ludwika       polski english
Na stronie   Na Google

Podpisanie porozumień i umów partnerskich
2007-11-14


podpisanie umów partnerskich 1

13 listopada 2007r. w Urzędzie Miejskim w Węgrowie zawarto porozumienie o współpracy i zostały podpisane umowy partnerskie.
Celem porozumienia jest:

 
 1. Konieczność przygotowania mieszkańców Ziemi Węgrowskiej do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej
 2. Wspieranie i upowszechnianie wszelkich przejawów aktywności i postaw obywatelskich
 3. Budowanie dialogu społecznego
 4. Zwiększenie lokalnej świadomości dotyczącej integracji i aktywizacji społecznej
Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy:

 
 1. Urzędem Miejskim w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta
 2. Starostwem Powiatowym w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 , 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego
 3. Urzędem Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Bogusława Szymańskiego – Wójta Gminy Liw
 4. Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości i Agroturystyki ul. Szamoty 33, 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Jana Tempczyka – prezesa WSWPiA i Aleksandra Brzezika – wiceprezesa WSWPiA
 5. Towarzystwem Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Dom Gdański ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Jadwigę Giers – prezesa TMZW i Janusza Śladowskiego – skarbnika TMZW
 6. Parafią Ewangelicko – Augsburską ul. Narutowicza 20, 07-100 Węgrów reprezentowanym przez Księdza Bogdana Wawrzeczko – proboszcza parafii.
Celem podpisanych umów jest podniesienie jakości działań szkół węgrowskich i tworzenie płaszczyzny do stałej współpracy organizacji pozarządowych i jednostek budżetowych jako szansy dla rozwoju lokalnego i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  oraz zwiększenie świadomych działań w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy.

Umowy Partnerskie zawarto pomiędzy:
I.
 1. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Węgrowie ul.Kościuszki 16, reprezentowaną przez Barbarę Jakubisiak – dyrektora
 2. Uczniowskim Klubem Sportowym „Świetlica Społeczna” przy parafii Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, ul. Kościuszki 27a, reprezentowanym przez Wandę Kosińską – prezesa, Jolantę Supleńską – skarbnika
 3. Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadek” ul.Kościuszki 16, reprezentowanym przez Pawła Kucia – prezesa, Pawła Szczepanika – sekretarza.
II.
 1. Gimnazjum w Węgrowie ul.Szamoty 35, reprezentowanym przez Teresę Święcicką – dyrektora Gimnazjum,
 2. Węgrowskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Profilaktycznych, Edukacyjnych i Sportu ul.Szamoty 35, reprezentowanym przez Piotra Bartnika – prezesa Stowarzyszenia, Małgorzatę Skwierczyńską – skarbnika Stowarzyszenia.
III.
 1. Towarzystwem Miłośników Ziemi Węgrowskiej, Dom Gdański ul.Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów, reprezentowanym przez Jadwigę Giers – prezesa Stowarzyszenia, Janusza Śladowskiego – skarbnika Stowarzyszenia
 2. Centrum Pomocy Społecznej ul.Gdańska 69, 07-100 Węgrów, reprezentowanym przez Marię Sulich – dyrektora CPS w Węgrowie.

 
 podpisanie umów partnerskich 2#

Zapisz się do newslettera

BIP Wrota Węgrowa
Created by NPC Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie zastrzeżone.